Moties en vragen

Moties :

  1. 09-04-2018   Motie uitzetting Nasser Aziz.  Aangenomen.Er werden 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen de motie uitgebracht. Ingediend door BbZW 
    https://raad.zutphen.nl/data/motie-raad/motie-uitzetting-naser-aziz/2018-M0017.pdf
  2. 23-04-2018  Motie uitzetting Afgaanse vluchtelingen. Aangenomen. De VVD heeft een stemverklaring afgelegd. Mede ingediend door BbZW                    https://raad.zutphen.nl/data/motie-raad/motie-uitzettingen-afghaanse-vluchtelingen/2018-M0018.pdf
  3. 14-05-2018  Motie van wantrouwen. Verworpen.Bij de hoofdelijke stemming werden 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen de motie uitgebracht. Mevr. De Jonge en mevr. Pennings hebben zich van stemming onthouden. Mede ingediend door BbZW   https://raad.zutphen.nl/data/motie-raad/motie-het-plein-motie-van-wantrouwen/2018-M0021.pdf

Schriftelijke vragen :

https://raad.zutphen.nl/data/schriftelijkevraag-raad/schriftelijke-vragen-over-onvrede-renovaties-ieder1/2019-V0016.pdf

https://raad.zutphen.nl/data/schriftelijkevraag-raad/schriftelijke-vragen-inzake-verlichting-voetpad-naar-de-hoven-bij-de-oude-ijsselbrug/2018-V0001.pdf

Antwoord:

https://raad.zutphen.nl/data/schriftelijkevraag-raad/schriftelijke-vragen-inzake-verlichting-voetpad-naar-de-hoven-bij-de-oude-ijsselbrug/2018-V0001%20Antwoordbrief.pdf

Share This