Een déjà vu in Zutphen?

Vier jaar geleden besloot een nipte meerderheid in de raad om in te stemmen met geldverslindende nieuwbouw voor het Broederenklooster. Morgen dreigt dit weer te gebeuren met een geldverslindende gemeentelijke organisatie voor de huishoudelijke hulp.

Het is opmerkelijk dat de partijen met de minste vertrouwen in de gemeente en de politiek, de volledige organisatie van de huishoudelijke hulp in gemeentelijke handen wil brengen. Het onderwerp is nu het slachtoffer geworden van verkiezingsretoriek en landelijke ambities van politieke partijen.

Wat wordt dan de toekomst van de Huishoudelijke Hulp in Zutphen?

Over het oprichten van een gemeentelijke stichting voor het uitvoeren van de huishoudelijke zorg in Zutphen is al veel geschreven en gesproken maar voor velen is eigenlijk helemaal niet duidelijk waarover de gemeenteraad nu precies gaat beslissen.

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het er over eens dat het loon van de hulpen in de huishouding omhoog moet en dat zij mogen rekenen op langdurige contracten zodat er geïnvesteerd kan worden in opleiding en innovatie.
Waar de raadsfracties het niet over eens lijken te worden is de manier waarop.

Er is nu een voorstel om de huishoudelijke hulp uit te laten voeren door een gemeentelijke organisatie in de vorm van een stichting. Hier is veel weerstand tegen en ook Burgerbelang ziet weinig in deze aanpak. Het oprichten van een gemeentelijke stichting gaat erg veel tijd en geld kosten. Hoeveel is echter niet duidelijk. Het oprichten kan jaren duren en tot maart 2019 zal er sowieso nog geen sprake van zijn, terwijl de huidige contracten al in september aflopen. Daarbij garandeert een stichting niets: niet alle huidige medewerkers zullen een baan krijgen bij de gemeentelijke stichting, wat er met de uitvallers gaat gebeuren is onduidelijk. De kans is zeer groot dat wij vanaf dit jaar zonder huishoudelijke hulp komen te zitten wanneer er gekozen wordt voor een gemeentelijke stichting.

Burgerbelang wil dat kostte wat het kost voorkomen. Wij voelen niets voor dit soort experimenten met het inkomen van honderden werknemers en de zorg voor duizenden cliënten. Wij willen daarom dat er betere en langdurige afspraken gemaakt gaan worden met de huidige zorgaanbieders, voor drie tot vijf jaar. Er hoeft dan geen nieuwe dure organisatie opgezet te worden. De punten waar het om gaat – hoger loon en langdurige contracten – worden als voorwaarde meegenomen in de aanbesteding. De cliënten behouden hun keuzevrijheid en de gemeente loopt geen onnodig financieel risico. Daarnaast kan de gemeente de nadruk leggen op wijkgericht werken en profiteert zij van de aanwezige expertise bij de ervaren partijen. Naast deze aanbieders kan de gemeente zelf verder met bijvoorbeeld het opzetten van een werknemerscoöperatie.
Hiermee kan de gemeente direct garanderen dat de werknemers in de huishoudelijke hulp hun banen kunnen behouden en krijgen ze dit jaar nog betere contracten.

Author:

Share This Post On
Share This