Warnsveld

Door de samenvoeging met Warnsveld heeft de gemeente Zutphen de plicht om Warnsveld te helpen bij het behoud van haar identiteit, haar voorzieningen en bij het najagen van haar wensen.

1.Behouden identiteit. De belangen van Warnsveld zijn de afgelopen jaren ernstig ondergesneeuwd. De gemeente moet zich realiseren dat Warnsveld een sterke identiteit heeft met een eigen cultuur, karakteristieke monumenten, evenementen en veel groen. De gemeente is verplicht hieraan bij te dragen.


2.Behouden voorzieningen. De ons omringende dorpen proberen op alle mogelijke wijzen de voorzieningen te behouden in de dorpen. De gemeente heeft tot op heden echter geen oog voor de voorzieningen in Warnsveld. Burgerbelang blijft pleiten voor een solide Warnshuus en zal zich in blijven zetten voor de Dreiumme met een gratis parkeervoorziening.


3.Open voor vernieuwing. Ook voor Warnsveld is het aantrekken van werkgelegenheid belangrijk en is vernieuwing essentieel. Burgerbelang wil dat Warnsveld alle ruimte krijgt zichzelf te ontwikkelen.

Share This