Waardevolle wijken

Burgerbelang wil meer en directere communicatie op wijkniveau. Wij zijn enthousiast over burgerinitiatieven met betrekking tot het onderhouden van groen, het beheren van dierenweides of het aanleggen van een speelplaats en wij willen graag dat de gemeente ook haar betrokkenheid laat zien bij wat er leeft in de wijk. Kleine subsidies, eenvoudige vergunningen, maar ook eenvoudige aanspreekpunten voor burgers en wijkorganisaties horen hier bij.

1.Specifiek Beleid: Daarbij willen wij dat de gemeente helder in kaart brengt wat de specifieke wensen en obstakels zijn bij een wijk, onder andere:


2.Leesten: Bewaken doorgroeimogelijkheden bewoners, behouden van winkels en voorzieningen, een betere bereikbaarheid en een veilige verkeerssituatie.


3.Zuidwijken: Behoud groen, aandacht voor voorzieningen.


4.De Teuge/De Hoven: Rondweg ruim om de wijk heen, wegnemen onzekerheden over bouwplannen gemeente en provincie, hulp en samenwerking m.b.t. de WKO-problematiek.


5.Waterkwartier: Sociale voorzieningen op peil houden, leegstand voorkomen en waar mogelijk wijkvernieuwing toepassen.


6.Binnenstad: fietsenstallingen centreren, verkeersoverlast terugdringen, degelijk monumentenbeheer en een balans vinden tussen binnenstadsbewoner en evenementen.


7.Noordveen: Sociale voorzieningen verbeteren en op peil houden, leegstand voorkomen en waar mogelijk wijkvernieuwing toepassen.

Share This