Werken en ondernemen

Werkgelegenheid is belangrijk voor burgers, ondernemers en de gemeente. Wij willen extra tijd en geld steken in een goede werkgelegenheid. Samen met ondernemers zoeken naar meer werkgelegenheid en lokale ondernemers betrekken bij projecten binnen Zutphen. Een goed beleid betaalt zich direct terug en is belangrijk voor de eigenwaarde van onze burgers en stad.

1.Werkgelegenheid. De gemeente Zutphen heeft een regiofunctie voor een groot deel van de Achterhoek en de Veluwe. In deze regio krimpt de arbeidsmarkt aanzienlijk. Dit leidt tot het vertrek van ondernemers en jongeren en dat brengt ons in een vicieuze cirkel. Burgerbelang wil dat de gemeente direct gaat investeren in het aantrekken van werkgelegenheid. Er moet een plan en een budget komen om het voor middelgrote ondernemingen aantrekkelijk te maken om zicht in Zutphen te vestigen. Ook een HBO of overheidsinstelling verdient een plaats in onze Hanzestad.
2.Meer contact gemeente-bedrijfsleven. Voor dit doel zien wij een rol weggelegd voor de gemeente om proactief contact te zoeken met ondernemers, om met hen in gesprek te gaan en te blijven. Burgerbelang Zutphen Warnsveld heeft altijd gepleit voor een ZZP-loket en ziet hierin steeds meer een noodzaak.
3.Horeca is het verdienmodel van de binnenstad. Wanneer Zutphen het toerisme in haar binnenstad beter wil benutten, dan zal er ook meer ruimte moeten komen voor horeca.
4.Betere bereikbaarheid bedrijven. Een veel gehoorde klacht van ondernemers is dat Zutphen slecht bereikbaar is. Dit aandachtspunt moet op de Gelderse agenda komen.
5.Betere bereikbaarheid burgers. Veel mensen uit de gemeente werken in andere plaatsen binnen de Stedendriehoek. Iedereen in de gemeente moet zich veilig en makkelijk kunnen verplaatsen, dit geldt natuurlijk voor zowel fietsers als automobilisten. Een goede ontsluiting van woonwijken is dan ook van essentieel belang.
6.Vitale bedrijventerreinen. De gemeente moet de bedrijventerreinen aantrekkelijk houden. Niet alleen de bereikbaarheid van bijvoorbeeld De Mars, De Stoven en de Revelhorst is van belang, maar ook de veiligheid en het aanzicht moeten voldoen aan de wensen en eisen van moderne ondernemers.
7.Minder regels, meer samenspraak.
8.Eigen en regionale ondernemers veel meer betrekken bij de stad.

Share This