Speerpunten 2014-2018

Visie

BbZW wil constructief bijdragen aan een politiek klimaat in de gemeente Zutphen, waarbij uw belang voorop staat. Dit willen wij bereiken door u vanaf de eerste fase meer en serieus bij het inspraakproces te betrekken. Uiteindelijk doen we het voor U.

Missie

BbZW wil het werkbare alternatief zijn voor burgers en ondernemers van de gemeente Zutphen. Dit gaan we bereiken door op betrokken wijze deel te nemen aan de politiek. Wij zijn gericht op samenwerking en het bereiken van doelstellingen en resultaten. Door actief te luisteren en het opzoeken van burgers, ondernemers en bestuurders van de diverse verenigingen hebben we een beeld wat er leeft in uw gemeente. Deze informatie willen wij omzetten in politieke daden. Want zijn het niet deze groepen die weten wat er speelt in de samenleving van Zutphen. Wij staan midden in de samenleving van Zutphen en Warnsveld. Wij zijn de spreekbuis van de hele gemeente en luisteren naar U!

Wij zetten ons in voor het actief, maar zeker ook effectief verbeteren van leefomgeving, natuur en milieu, veiligheid, bereikbaarheid en de bevordering van het woongenot in uw gemeente. Op een transparante wijze willen we laten zien wat we doen en waar we mee bezig zijn. Vergaderingen en bijeenkomsten zijn openbaar en mensen hebben recht om te mogen inspreken. Hiermee willen we het vertrouwen uitstralen wat u als burger verdient en w.aar u ook recht op heeft. Hiermee laten we zien dat we betrokken zijn bij het optimaal wonen en werken in Zutphen.

Zutphen ontvangt de komende jaren veel minder geld uit Den Haag. In deze tijd van economische vermindering moeten we daarom kritisch kijken naar het financiƫle plaatje van Zutphen. We herschikken geld naar meer doeltreffende kerntaken. Investeren doen we vanuit het oogpunt van het algemeen belang, het belang van burgers en ondernemers van Zutphen en Warnsveld. We zullen de tering naar de nering moeten zetten om de komende jaren een gezond en verantwoordelijk beleid te kunnen voeren. U mag ons daarop bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 afrekenen

Share This