Sociaal beleid en welzijn

Verantwoord sociaal beleid en welzijn

Burgers halen we uit het sociaal isolement en laten we participeren in allerlei activiteiten. Door laagdrempelig, vraaggericht werken en waarnodig inkomens ondersteunend om burgers te kunnen laten deelnemen.


•Wij zijn voor vrijemarktwerking als basisvoorziening en naast prijs hebben vooral kwaliteit en continuïteit de hoogste prioriteit (voor openbaar vervoer en zorg).


•Vrijwilligers zijn volwaardige partners binnen de samenleving.

Share This