Sluiting dreigt voor winkel en werkplaats stationsstalling

Wanneer straks de huidige exploitant, na vele decennia, stopt met de exploitatie van de fietsenstalling in Zutphen zal dit gevolgen hebben voor de gebruikers ervan. De NS heeft als eigenaar laten weten de winkel en werkplaats te gaan sluiten. Dit kan, met de ambitie van Zutphen als fietsstad, niet passend zijn.

Burgerbelang heeft samen met GL een motie opgesteld die ingediend zal gaan worden op 12 maart aanstaande. Ze roepen in hun motie op dat het college met spoed in contact te treden met de NS. Onderzocht moet worden of de werk- en winkelruimte behouden kunnen blijven. De service, veiligheid en werkgelegenheid zijn hierbij balangrijke bespreekpunten. Wellicht kan er een koppeling gemaakt worden naar een werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ze roepen het college op voor 1 april in gesprek te gaan. Voordat er definitieve besluiten zijn gevallen en we achter de feiten aanlopen.

Author:

Share This Post On
Share This