Motie beheerplan voor zwembad de #IJsselslag.

De fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld verzoekt in een motie het college op om met spoed een interim-bestuur aan te stellen. Hiermee hoopt zij een einde te maken aan de calamiteiten rondom het in 2016 geopende zwembad,

Burgerbelang wil dat er zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen. De verhoudingen tussen de exploitant van het zwembad, Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ), en zwemvereniging de IJsselmeeuwen, de grootste gebruiker van de IJsselslag, zijn dermate verstoord dat er nu actie ondernomen moet worden door de gemeente. Daarbij moeten de afspraken uit het akkoord voorop staan. Burgerbelang stelt voor om een interim-bestuur aan te stellen met als uiteindelijke doel te komen tot een betere exploitatie en beheervorm.

Hiervoor hebben we een motie ingediend en hopen we dit samen te doen met zo veel mogelijk fracties binnen de gemeenteraad. Martijn Siemes, fractievoorzitter: “Wij hebben gemerkt dat het geduld op is met betrekking tot de situatie rondom de IJsselslag. Niet alleen bij de inwoners van de gemeente, maar ook bij de andere politieke partijen. Deze motie kan een aanzet zijn tot een breed gedragen oplossing.”

 

Foto voorpagina: LokaalGelderland.nl

Author:

Share This Post On
Share This