Meerderheid voor werknemerscoöperatie huishoudelijke hulp

Bij de raadsvergadering van 29 januari is er een beslissing gevallen over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Alle partijen hebben wederom aangegeven dat zij betere en langdurige contracten willen hebben voor de werknemers in de huishoudelijke hulp en een verbetering van kwaliteit en ondersteuning. Het voorstel dat nu is aangenomen geeft de gemeente de mogelijkheid om meteen snel in gesprek te gaan met organisaties en werknemers over betere contracten en afspraken.

Tijdens de vergaderavond bleek een ruime meerderheid uiteindelijk toe te willen werken naar een werknemerscoöperatie. In een dergelijke constructie hebben de werknemers zelf zeggenschap over de organisatie van de werkzaamheden. Het opzetten van een coöperatie vergt echter veel tijd en inzet van de werknemers zelf. De vraag was hoe we in die periode zekerheid kunnen bieden voor de huidige werknemers en de huishoudelijke hulp in het algemeen. Een aantal partijen gaf aan om in de tussentijd een gemeentelijke stichting op te richten, de meerderheid voelde echter meer voor om de huidige zorgaanbieders beter te betrekken bij deze transitie door langdurige contracten af te sluiten waarmee ook de wensen van de werknemers worden geborgd. Het opzetten van een stichting zou immers ook weer veel tijd en heel veel geld kosten dat beter besteed kan worden.

Al met al is Burgerbelang blij met deze uitkomst, maar betreuren wij wel dat dit onderwerp zo’n negatieve lading heeft gekregen. Wij werken nu allemaal hard aan een betere toekomst voor de huishoudelijke hulp, de werknemers en de cliënten. Daarvoor zullen alle partijen samen moeten werken. Als er vragen zijn over dit onderwerp, dan staan wij u graag te woord.

Author:

Share This Post On
Share This