Mathieu Jaspers

  1. Mathieu Jaspers

Forumlid en forumvoorzitter Gemeente Zutphen

Een frisse start voor een sterke stad

Mathieu Jaspers

Ik ben Mathieu Jaspers, 46 jaar en geboren en getogen in Zutphen. 13 jaar horecaervaring en 17 jaar werkzaam in diverse takken van de zorg, waarvan 9 jaar in de jeugdhulpverlening. In deze tijd veel ervaringen opgedaan die ik graag wil inzetten voor Zutphen en Warnsveld.

Mijn gedrevenheid me in te zetten voor anderen maakt dat ik graag voor deze mooie stad aan het werk wil.

BbZW is een plaatselijke partij, waardoor we niet gebonden zijn aan de landelijke politiek. Op deze manier kunnen we de juiste beslissing nemen voor deze gemeente. Burgerbelang is tegen extra lastenverzwaring voor onze inwoners om gaten te dichten in de gemeentebegroting. Geen megalomane projecten met financiële risico’s, niet investeren in stenen maar in mensen! Zorg voor een toekomstbestendige en sterke stad.

Ik wil mij inspannen om voor u en samen met u deze start maken. Het is in anno 2014, tijd dat er een verandering plaatsvindt in Zutphen en Warnsveld. Ander, beter en concreet bestuur waarbij niet voorbij gegaan wordt aan u als burger en ondernemer van Zutphen en Warnsveld.

Share This