Kunst en cultuur

Burgerbelang Zutphen Warnsveld wil een rijk cultureel leven dat zich niet laat opsluiten in dure gebouwen. Wij willen een breed aanbod voor jong en oud. Bovenal willen wij een visie voor het gehele cultuurbeleid.

1.Een cultuurvisie voor de hele gemeente. Cultuur hoeft niet te concurreren, maar moet elkaar versterken. Als grootste financiële ondersteuner van cultuur moet de gemeente daarom één cultuurvisie opstellen waar alle initiatieven een plaats kunnen krijgen.

 

2.Verbreding cultuuraanbod. Het huidige aanbod van kunst en cultuur is te veel gericht op een kleine specifieke doelgroep. Wij willen dat er een breder aanbod komt waar ook aandacht is voor jeugd en andere vormen van cultuur. Een poppodium, jeugdsoos en het stimuleren van de vele succesvolle evenementen van Zutphen zal ook bij het takenpakket horen van de gemeente.

 

3.Keuzes. Wij willen meer doen met minder geld. Door de bezuinigingen zijn in het verleden bijna alle kleine cultuursubsidies voor zangkoren, theatergroepen en muziekonderwijs verdwenen. Twee instellingen slokken samen meer dan de helft van het budget op. Hierin zullen harde keuzes gemaakt moeten worden.


4.Investeren in cultuur, niet in gebouwen. Het is bijzonder pijnlijk dat de cultuursubsidies voor de Hanzehof en de musea voor het grootste deel besteed worden aan aflossingen en huur. Het cultuuraanbod staat daardoor onder druk. Hier moet verandering in komen.


5.Parels van Zutphen. Volgens diverse onderzoeken is de historische binnenstad een van de belangrijkste peilers onder onze gemeente. De gemeente moet de parels van Zutphen goed leren inzetten: een sterke visie op monumentenbeheer, het levendig houden en het succesvol presenteren van de stad

Share This