Esther van Beek van Heerde

Esther van Beek van Heerde

Raadslid gemeente Zutphen

Esther van Beek

Mijn naam is Esther van Beek-van Heerde, ik ben geboren en opgegroeid in Zutphen. Ben naast mijn werk en gezin, zes jaar bestuurslid OR van de Lea Dasbergschool geweest en actief lid jeugdcommissie van golfclub De Graafschap . Ik vind het belangrijk dat Zutphen een aantrekkelijke, veilige en levendige stad is voor burgers en ondernemers. Een stad waar je graag wil wonen, werken en ontspannen. En daar wil ik me graag voor inspannen. Dus ook voor U.

Burgerbelang Zutphen Warnsveld heeft zich de afgelopen vier jaar duidelijk laten horen.

Burgerbelang heeft altijd een pragmatische houding. Geen landelijke binding of beleid die de juiste keuze voor Zutphen/Warnsveld belemmerd. Lokale belangen hebben de prioriteit!

Ik vind dat ontstane tekorten niet op U afgewenteld mogen worden. Burgerbelang is tegen extra verhogingen van o.a. de OZB om gaten te dichten in de Gemeente begroting. Geen prestige projecten met grote financiële risico’s, niet investeren in bakstenen ,maar in mensen. Zorg voor een toekomst bestendige stad.

Investeren in veiligheid, gezondheid en werkgelegenheid verdienen zich terug en bieden mogelijkheid en (nieuwe) kansen voor iedereen. Dit kan door bv het afschaffen van regels en belastingen die belemmerend werken voor ondernemers of het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen. Sport toegankelijk maken voor iedereen. Sport als thema rondom maatschappelijke vraagstukken zoals ; buitenschoolse opvang, obesitas onder jongeren en vereenzaming, vitaliteit en plezier onder ouderen .

Burgerbelang durft keuzes te maken. Keuzes op basis van feiten en inhoud en schroomt niet om kritische vragen te stellen. En daar hoort bij dat U ook echte inspraak heeft en betrokken wordt bij plannen van de gemeente. Een gemeente die er is voor U als Burger.

Share This