Aanpak extreme woonoverlast noodzakelijk.
okt14

Aanpak extreme woonoverlast noodzakelijk.

Burgerbelang is blij dat de gemeente #Zutphen werk gaat maken van de overlast in woonwijken dat vaak gepaard gaat met (huiselijk) geweld. Veel mensen in onze gemeente maken zich zorgen over de veiligheid in de wijken doordat drugsproblemen, psychiatrische aandoeningen of andere persoonlijke omstandigheden mensen gevaarlijk en agressief gedrag vertonen. Het is een goede zaak dat de burgemeester zich hier persoonlijk voor inzet en...

Read More
Veiligheid in Zutphen en Warnsveld
sep13

Veiligheid in Zutphen en Warnsveld

Een van de belangrijkste opgaves voor onze gemeente de komende tijd is veiligheid. De afgelopen jaren hebben wij ons als stad sterk ingezet voor een beter ondernemersklimaat, een bruisende binnenstad en aantrekkelijke woonwijken voor iedereen. Helaas trekt die ontwikkeling ook kwaadwillenden aan. We hebben allemaal de berichten in de kranten gelezen over mishandelingen in het centrum en het hoge aantal inbraken in onder andere...

Read More