Bouwen en wonen

De komende jaren staat de gemeente nog steeds voor een lastige opdracht: minder investeren in stenen, bouwen naar behoefte, maar ook het stimuleren en op peil houden van de werkgelegenheid in de bouw.

1.Stimuleer bouwplannen. Om de bouw te stimuleren, moeten de drempels voor bedrijven en particulieren worden verlaagd. Minder regels en meer oog voor innovatie. Burgerbelang Zutphen Warnsveld pleit voor het (eventueel tijdelijk) afschaffen van de welstand. Ook mag er pragmatischer gekeken worden naar bestemmingsplannen.


2.Terughoudend eigen bouw. Er staan veel gebouwen leeg en er mag een zeer kritische houding verwacht worden ten opzichte van nieuwbouw door de gemeente. Wij bouwen niet voor de leegstand. Aanpassing van bestemmingsplannen voor bestaande panden is nodig.
3.Openheid van zaken. Er zijn veel geheime dossiers. Dat is ongewenst en zorgelijk dat burgers daar geen inzicht in krijgen. Het voormalige bedrijventerrein Noorderhaven krijgt bijvoorbeeld veel verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, wonen en werken. Toch is er nog veel onduidelijk en weten we niet hoeveel alles kost. Ook de burger mag weten welke risico’s verbonden zijn aan dit project.


4.Leegstand voorkomen. Zutphen heeft een unieke binnenstad met veel historische monumentale gebouwen en heeft daarmee een voordeel ten opzichte van andere gemeenten, maar leegstand blijft een bedreiging. Ook in de gebieden buiten het centrum kan leegstand de komende jaren tot verpaupering en andere problemen leiden. De gemeente moet snel een beleidsvisie ontwikkelen om dit tegen te gaan.


5.Aandacht voor lokale bouwers. Binnen de Europese aanbestedingswet zijn er voldoende mogelijkheden om ook lokale bouwondernemers een kans te geven om in de eigen gemeente te bouwen. De prijs moet niet alleen leidend zijn. Duurzaamheid en sociaal ondernemen zijn ook van belang.


6. Know-how. Met de jaren is er aardig wat bouwkundige kennis verdwenen uit het gemeentehuis. Burgerbelang pleit er voor bouwkundige expertise in het ambtenarenkorps om de bouwplannen telkens tegen het licht te houden omwille van de duurzaamheid, veiligheid en voorgenomen energieplannen.


7.Duurzaam
 en energetisch bouwen. Een gemeente kan zich geen gebouwen meer veroorloven met een hoge energievraag. Bij aanvang en na afloop van de bouw moet de duurzaamheid worden getoetst.


8.Duurzame bestaande bouw. Wanneer Zutphen energieneutraal wil worden, dan zal zij moeten beginnen met het isoleren en duurzamer maken van de bestaande bouw. De gemeente kan dit beter stimuleren dan veel geld uit te trekken voor symbolische duurzaamheid.

Share This