Bestuur

Een herkenbaar bestuur stelt de belangen van de burger centraal. Het bestuur krijgt het vertrouwen van de burger om ook in de toekomst onvoorziene problemen goed af te handelen en nieuwe kansen te grijpen. Daar wordt het bestuur ook op afgerekend.

Cultuuromslag. De gemeente is er voor de burger. Dit besef moet meer uitgedragen worden door meer te investeren in contactambtenaren, de mensen die direct in contact staan met de burgers. Wij pleiten daarom nog steeds voor openingstijden van de burgerbalies die aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de burgers.

Meer openheid van zaken. Wij pleiten voor transparantie en openheid. Besloten vergaderingen zoals deze in de gemeente te vaak voorkomen horen daar niet bij. Ook zijn er de afgelopen jaren veel gemeentelijke dossier vertrouwelijk verklaard. Transparantie blijft een prioriteit.

Compacte, deskundige, dienstbare en efficiënte lokale overheid. De gemeente dient optimaal gebruik te maken van specialistische kennis die bij belangenorganisaties aanwezig is.

Participatie. Burgers willen verantwoordelijkheid dragen, maar ook betrokkenheid en zeggenschap hebben over wat er besloten wordt in straat, wijk en stad. Een goed bestuur geeft hen die ruimte en zoekt de burger op. Referenda, echte inspraak en het betrekken van de burger in de eerste fase van projecten passen daar in.

Share This