Actuele onderwerpen

Op dit moment spelen er veel onderwerpen die direct na de verkiezingen aan de orde komen.

De onderwerpen waarover direct een beslissing genomen moeten worden:

  1. Broederenklooster. Er is geen valide businessplan en geen visie op cultuur binnen Zutphen, het gebouw kan ons inziens niet rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking en het geheel zal een onuitwisbare stempel drukken op het aangezicht van de stad. Geld weghalen bij welzijn en zorg is niet verstandig. Er zijn genoeg alternatieven die genegeerd zijn door het huidige college, wij hebben geen vertrouwen in dit huidige plan.

  2. Ecowijk de Teuge. Burgerbelang had graag gezien dat deze kwestie in onderling overleg met de bewoners, de gemeente, Vitens, de projectontwikkelaars en eventueel een mediator was opgelost. Nu er een rechtszaak komt is deze kans deels verkeken en gaan de bewoners van de Teuge een lange onzekere tijd tegemoet en loopt de gemeente het risico alsnog veel geld kwijt te zijn voor een oplossing. Wij willen echter het gesprek openhouden en er samen met de bewoners, hetzij collectief, hetzij individueel uitkomen. De eerste prioriteit ligt nu op de snelheid van het proces.

  3. Het Warnshuus. De voorzieningen in Warnsveld lopen terug en er is niet voldoende aandacht voor dit deel van de gemeente. Wij willen dat de gemeente actief het Warnshuus vitaal houdt, dat zij nieuwe activiteiten aantrekt en het geheel behoudt als multifunctioneel centrum voor de Warnsvelders en Leestenaren. De bibliotheek functioneert er prima en er zijn zeer veel interessante toepassingen mogelijk om de gemeente dichter bij de burger te krijgen, bijvoorbeeld door middel van informatiezuilen en aandacht voor openbare ICT.

  4. Rondweg om de Hoven. De gemeente moet zich vol inzetten voor het leefgenot in de wijk de Hoven met betrekking tot de geplande rondweg. Deze moet zo ver mogelijk van de woningen gesitueerd worden en voorzien van de mogelijk geluidswerende maatregelen. Het is aan de gemeente om hierover in gesprek te gaan met de gemeente Brummen en een sterke lobby te voeren in de provincie.

  5. Zwembad. Wij blijven pleiten voor een goed en rendabel zwembad voor alle Zutphenaren waarbij het faciliteren en stimuleren van schoolzwemmen hoort.

  6. Hanzehof. Door het Broederenkloosterdebat raakt deze grote culturele speler in Zutphen ondergesneeuwd. Wij maken ons grote zorgen over het voortbestaan van deze schouwburg nu blijkt dat de miljoeneninvesteringen van tien jaar geleden de organisatie de das om gaat doen. Wij staan aan de vooravond van keuzes die wellicht pijnlijk zijn, maar ook kansen bieden. Er moet een duidelijke lijn uitgezet worden voor cultuur en kunst in Zutphen. Wat kunnen we, wat willen we, wat laten we gaan?

  7. De Kaardebol. Wij zijn kritisch-positief over het overdragen van de Kaardebol aan Atelier3d. Positief omdat een externe partij de handschoen op wil nemen om van dit duurzame centrum een rendabel succes te maken, kritisch omdat er toch te pas en te onpas subsidies worden verleend, toezeggingen worden gedaan en de gemeente zich niet lijkt los te kunnen koppelen van haar rol als duurzame voortrekker. Voor Burgerbelang is duurzaamheid vanzelfsprekend en geen doel meer op zich. Wij pleiten voor een sobere structurele subsidie vanuit regionale fondsen voor de Kaardebol om zichzelf als educatief en cultureel centrum te profileren.

  8. Huisvesting Vrije Scholen. Wij zijn kritisch over de plannen voor de bouw van een nieuwe Vrije School. De besluitvorming hierover passeert de raad, de ouders en het belang van de kinderen. Ouders, school en gemeente dienen gezamenlijk toe te werken naar een breed gedragen plan.

  9. De torenhoge schulden van de gemeente zijn een molensteen voor alle burgers. Ook is de gemeente onvoldoende in control. Snelle aanpak is nodig.

Share This