Aanpak extreme woonoverlast noodzakelijk.

Burgerbelang is blij dat de gemeente #Zutphen werk gaat maken van de overlast in woonwijken dat vaak gepaard gaat met (huiselijk) geweld. Veel mensen in onze gemeente maken zich zorgen over de veiligheid in de wijken doordat drugsproblemen, psychiatrische aandoeningen of andere persoonlijke omstandigheden mensen gevaarlijk en agressief gedrag vertonen. Het is een goede zaak dat de burgemeester zich hier persoonlijk voor inzet en wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Veiligheid is een belangrijk thema waarop Zutphen en Warnsveld meer actie kunnen ondernemen. Burgerbelang vraagt hier vaak aandacht voor en er is nu veel draagvlak voor gerichte aanpak zoals cameratoezicht en experimenten om drugsoverlast terug te dringen.

Author:

Share This Post On
Share This