Verlichting IJsselbrug

Zutphen 29-12-2017

Vorige week ontvingen de raadsfracties en het College van B&W van Zutphen het verzoek van de wijkraad van De Hoven om betere verlichting aan te brengen op het voetpad tussen het spoor- en het verkeersdeel van de Oude IJsselbrug. Daarnaast beklaagden voetgangers zich over het feit dat er water blijft staan op het voetpad tussen station en brug.

Burgerbelang vindt het heel belangrijk dat buurtverenigingen, wijk- en dorpsraden van zich laten horen én gehoord worden. Daarnaast is voor de partij veiligheid en een prettige leefomgeving een belangrijk speerpunt. Daarom heeft zij een aantal schriftelijk vragen opgesteld richting het College van B&W waarin wij de wijkwethouder oproepen om gehoor te geven aan de verzoeken van de wijkraad en om te kijken of er voor de toekomst een goede en constructieve manier van samenwerken mogelijk is waarbij de wijkwethouders en de wijkraden periodiek de problemen van een wijk kunnen oppakken.

Author:

Share This Post On
Share This